Wiedza i doświadczenie godne zaufania

Adw. Hoa Dessoulavy-Śliwińska

Adwokat, wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Ukończyła aplikację radcowską w Warszawie oraz aplikację adwokacką na Judicial Academy w Hanoi (Wietnam). Uzyskała dyplomy University of Cambridge (UK), Harvard Business School i University of Florida (USA). Absolwent wydziału teologicznego studiów podyplomowych na UKSW i studiów w dziedzinie praw i wolności człowieka (PAN i Helsińska Fundacja Praw Człowieka), szkoły prawa dowodowego na UKSW oraz studia podyplomowe rzeczoznawstwa majątkowego prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Obecnie odbywa studia doktoranckie w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego na Uniwersytecie SWPS. Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym i skarbowym, prawie nieruchomości oraz prawie medycznym i farmaceutycznym.

E-mail: hoa.ds@news-law.com

R. Pr. Agnieszka Roguska-Kikoła

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego współorganizowanej przez wydziały prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa pracy, prawa handlowego, w tym prawa konkurencji. Współautorka publikacji „Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne”.

E-mail: a.roguska-kikola@news-law.com

Adw. Paweł Kuras

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestnik seminarium pod kierownictwem prof. dr. hab. Mirosława Nesterowicza. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa gospodarczego i międzynarodowego obrotu gospodarczego. Konsultant podmiotów korporacyjnych w Szwajcarii (Lugano) i we Włoszech (Mediolan, Bergamo). Do wiodących obszarów praktyki należy także problematyka odpowiedzialności za szkody, ochrona praw podmiotowych, implikacje stosunków majątkowych małżeńskich.

E-mail: p.kuras@news-law.com

adwokat@pkuras.pl

Adw. Łukasz Latos

Adwokat, specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie spółek, prawie upadłościowym, prawie karnym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przestępstw popełnionych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zagadnieniach dotyczących kontraktów handlowych. Posiada także szerokie doświadczenie procesowe w zakresie reprezentacji podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

W ramach działalności samorządowej Łukasz Latos jest zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz zastępcą przewodniczącego Sekcji Prawa i Postępowania Karnego działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

E-mail: l.latos@news-law.com

Robert Siwik

Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, doradca prawny na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Z licznymi sukcesami zajmuje się zastępstwem prawnym w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, m.in. w największych krajowych przetargach z branży infrastrukturalnej, energetycznej, budowlanej, transportu kolejowego, ochrony zdrowia.

Laureat Rankingu Wschodzących Gwiazd Prawa 2013 r. („Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”) Dziennika Gazety Prawnej i LexisNexis. Doktorant w Zakładzie Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Autor lub współautor ponad 70 publikacji naukowych publikowanych w Polsce i za granicą z zakresu prawa cywilnego oraz prawa zamówień publicznych, w tym największego na rynku praktycznego komentarza do ustawy Kodeks spółek handlowych;

E-mail: r.siwik@news-law.com

robert.siwik@siwik-law.pl

Dang Thi Thanh

Adwokat w Wietnamie, członek Hanoi Bar Association. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Hanoi. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym gospodarczym, jest partnerem zarządzającym KV Law Office w Hanoi.

e-mail: thi.thanh@news-law.com

Rafał Mąka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Naszym klientom zapewniamy doradztwo prawne na najwyższym poziomie. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny. Zapraszamy do współpracy!

DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

Jesteśmy od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 18:00.

Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty w celu umówienia się na spotkanie:

tel.: +48 22 24 301 24

faks: +48 22 24 119 04

e-mail: kontakt@news-law.com

Prawo do współpracy na dobrych warunkach

Każda sprawa jest inna, dlatego ceny naszych usług ustalamy z klientem. W przypadku długoterminowej współpracy istnieje możliwość negocjacji cen. Nasze działania objęte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

N.E.W.S. Law Center - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

ul. Kazachska 1/89
02-999 Warszawa
wejście od ul. Kieślowskiego