Rzeczoznawstwo majątkowe – wycena

W ramach działalności naszej kancelarii zajmujemy się również kompleksową obsługą spraw związanych z nieruchomościami – również pod kątem ich specjalistycznej wyceny prowadzonej przez współpracujących z The N.E.W.S. Law Center rzeczoznawców majątkowych. Oferujemy wyceny nieruchomości, jak i kontrolę poprawności operatów szacunkowych, które stanowią dowód przed sądem.

Współpracujący z naszą kancelarią rzeczoznawcy dokonują:

  • wyceny nieruchomości: gruntowych, budynkowych, lokalowych i komercyjnych,
  • wyceny służebności (w tym służebności przesyłu i drogi koniecznej),
  • wyceny przedsiębiorstw,
  • wyceny wierzytelności oraz praw niematerialnych.

Zawód rzeczoznawcy majątkowego polega na szacowaniu nieruchomości pod kątem ich wartości przy uwzględnieniu różnych metod wyceny, czego odzwierciedleniem w procesie sądowym jest sporządzany przez rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy, który jest autorską opinią rzeczoznawcy majątkowego – niejednokrotnie mającą znamiona kluczowego dowodu w sprawie.

Bazując na wiedzy i doświadczeniu zdobytym przez mec. Dessoulavy-Śliwińską w ramach studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości, dokonujemy precyzyjnej i dokładnej kontroli operatów sporządzonych w prowadzonych przez nas postępowaniach. Dzięki temu możemy zadbać o ich merytoryczną poprawność, a co za tym idzie, o satysfakcjonujący rezultat prowadzonych przez nas postępowań.

Podważanie prawidłowości sporządzenia operatu może odbywać się poprzez formułowanie przez profesjonalnego pełnomocnika zastrzeżeń do operatu, co może polegać na kwestionowaniu przyjętej przez rzeczoznawcę metodologii, poddawaniu pod wątpliwość oszacowanej przez biegłego wartości nieruchomości i tym samym de facto jej rzetelności. Rolą profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu jest dokładna analiza wyceny rzeczoznawcy, zidentyfikowanie jej „słabych punktów”, a następnie weryfikacja operatu – zarówno na sali sądowej – w ramach przesłuchania biegłego rzeczoznawcy, jak też poprzez sporządzenie odpowiednich pism procesowych.

Kontrola poprawności operatów szacunkowych nie jest rzeczą prostą. Wymaga zarówno doświadczenia w samej analizie dokumentacji wyceny nieruchomości, jak i znajomości procedury cywilnej i administracyjnej, co dla osoby bez doświadczenia i wykształcenia prawniczego jest z reguły barierą nie do pokonania. Dlatego właśnie warto zwrócić się do profesjonalisty, który zadba o nasze interesy i zabezpieczy je od strony prawnej.

DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

Jesteśmy od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 18:00.

Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty w celu umówienia się na spotkanie:

tel.: +48 22 24 301 24

faks: +48 22 24 119 04

e-mail: kontakt@news-law.com

Prawo do współpracy na dobrych warunkach

Każda sprawa jest inna, dlatego ceny naszych usług ustalamy z klientem. W przypadku długoterminowej współpracy istnieje możliwość negocjacji cen. Nasze działania objęte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

N.E.W.S. Law Center - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

ul. Kazachska 1/89
02-999 Warszawa
wejście od ul. Kieślowskiego