Reprezentacja przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie sporządzania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu, reprezentowania skarżących w toku postępowania przed ETPCz oraz procedury monitorowania wykonania orzeczeń.

Nasze doświadczenie wyniesione ze współpracy z Pełnomocnikiem Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, bezpośrednich kontaktów z prawnikami Kancelarii Trybunału oraz Departamentu Monitorowania Wykonania Orzeczeń Komitetu Ministrów Rady Europy pozwala na kompleksową obsługę skomplikowanych zagadnień związanych z procedurą dochodzenia praw gwarantowanych przez Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Bardzo ważnym elementem jest znajomość angielskiej (lub francuskiej) terminologii prawniczej stosowanej w toku postępowania przed ETPCz. Nasza kancelaria współpracuje z barrister’em z Wielkiej Brytanii (adwokatem angielskim), tym samym gwarantujemy klientom najlepszą obsługą w tej dziedzinie.

Europejski Trybunał Praw Człowieka jest sądem międzynarodowym, który powołany jest do rozpatrywania skarg osób twierdzących, że naruszone zostały ich prawa zagwarantowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Protokołach Dodatkowych nr 1, 4, 6, 7 i 13.

Konwencja chroni w szczególności:

  • prawo do życia,
  • rzetelnego procesu sądowego,
  • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
  • wolność wyrażania opinii, wolność myśli,
  • sumienia i wyznania,
  • prawo do skutecznego wniesienia środka odwoławczego, poszanowania mienia, głosowania i kandydowania w wyborach.

Polska ratyfikowała tę konwencję dnia 19 stycznia 1993 roku, więc skargę do Trybunału przeciwko polskim władzom złożyć można tylko wtedy, gdy jej podstawą są działania tych władz (np. decyzje, wyroki, czyny), które nastąpiły po 30 kwietnia 1993 r. Skarga nie może więc dotyczyć postępowania władz polskich sprzed tej daty.

Trybunał nie jest dodatkową instancją odwoławczą od np. wyroków polskich sądów, nie może ich zmieniać lub uchylać. Skargę do niego można oprzeć jedynie o zarzut naruszenia praw wymienionych w wymienionej wyżej konwencji i protokołach dodatkowych oraz jedynie w sprawach dotyczących władz publicznych sądów, administracji państwowej, samorządowej. Trybunał nie zajmuje się więc skargami na działania osób prywatnych, przedsiębiorstw, spółek, spółdzielni czy fundacji, o ile nie wykonują one zadań zleconych przez administrację państwową. Naruszenie praw określonych w konwencji musi dotyczyć strony bezpośrednio i osobiście. Nie znaczy to jednak, że sam skarżący musi być koniecznie osobą fizyczną, skargę może też złożyć np. osoba prawna przedsiębiorstwo czy stowarzyszenie.

Termin do złożenia skargi to 6 miesięcy od daty podjęcia ostatecznej, prawomocnej decyzji w sprawie, o którą chodzi. Po tym terminie skarga nie może zostać przyjęta przez Trybunał. Należy jednak wcześniej wyczerpać wszelkie dostępne w kraju środki prawne, w tym odwoławcze, żeby doprowadzić do zadośćuczynienia skutkom naruszenia Konwencji. W razie nieskorzystania z jakiegoś środka odwoławczego należy wykazać, że byłby on nieskuteczny. Nie trzeba natomiast korzystać z pomocy Rzecznika Praw Obywatelskich czy też postępowań nadzwyczajnych jak wznowienie postępowania, ułaskawienie czy amnestia.

DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

Jesteśmy od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 18:00.

Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty w celu umówienia się na spotkanie:

tel.: +48 22 24 301 24

faks: +48 22 24 119 04

e-mail: kontakt@news-law.com

Prawo do współpracy na dobrych warunkach

Każda sprawa jest inna, dlatego ceny naszych usług ustalamy z klientem. W przypadku długoterminowej współpracy istnieje możliwość negocjacji cen. Nasze działania objęte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

N.E.W.S. Law Center - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

ul. Kazachska 1/89
02-999 Warszawa
wejście od ul. Kieślowskiego