Przestępstwa gospodarcze

Wszystkie czyny będące przestępstwami gospodarczymi charakteryzuje jedna cecha wspólna: zostały zagrożone karą, aby chronić prawidłowy obrót gospodarczy. Krąg osób, które mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności, nie tylko na podstawie przepisów prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego, ale także na podstawie przepisów Kodeksu karnego, dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu jest bardzo szeroki.

Właściwa ocena spraw karnych gospodarczych i karnych skarbowych wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności interpretacji przepisów prawa cywilnego, gospodarczego, karnego i podatkowego. W tym zakresie specjalizuje się lider naszej kancelarii – mecenas Hoa Dessoulavy-Śliwińska.

Wieloletnie doświadczenie i sukcesy mecenas Dessoulavy- Śliwińskiej w prowadzeniu spraw oraz postępowań sądowych z zakresu przestępstw gospodarczych w obrocie krajowym i międzynarodowym, mogą zapewnić Klientom korporacyjnym poczucie bezpieczeństwa we współpracy z nami.

Zakres naszych usług w obszarze przestępstw gospodarczych obejmuje obronę w sprawach karnych gospodarczych oraz karnych skarbowych, w tym w szczególności:

 • w sprawach o przestępstwa nadużycia zaufania;
 • w sprawach o działanie na szkodę spółki;
 • w sprawach o przestępstwa korupcyjne;
 • w sprawach o przestępstwa przetargowe;
 • w sprawach o przestępstwa prania brudnych pieniędzy;
 • w sprawach o przestępstwa przeciwko wierzycielom;
 • w sprawach o oszustwa, oszustwa podatkowe, oszustwa kredytowe, oszustwa ubezpieczeniowe;
 • w sprawach o przestępstwa internetowe;
 • w sprawach o przestępstwa z zakresu obrotu papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi;
 • w sprawach o przestępstwa przeciwko ochronie informacji;
 • w sprawach przestępstw z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • w sprawach o przestępstwa akcyzowe oraz dewizowe;
 • w sprawach o przestępstwa z ustawy o rachunkowości;
 • w sprawach o przestępstwa bankowe.

Nasza kancelaria reprezentuje przedsiębiorców występujących w sprawach karnych gospodarczych oraz karnych skarbowych w charakterze oskarżycieli posiłkowych.

Reprezentujemy także Klientów w sprawach o odszkodowania związane z prowadzonymi postępowaniami karnymi, w tym w szczególności:

 • z tytułu niesłusznego zatrzymania oraz tymczasowego aresztowania;
 • z tytułu niesłusznego skazania;
 • w związku z popełnionymi przestępstwami (m.in. sprawach błędów w sztuce lekarskiej, wypadków drogowych).

Zespół prawników naszej kancelarii doradza także Klientom w zakresie ograniczenia ryzyka popełnienia przestępstw gospodarczych i skarbowych oraz zarządzania ryzykiem karnym, w tym m.in.:

 • ograniczania ryzyka niegospodarności,
 • odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych,
 • przestępstw przeciwko wierzycielom,
 • problemów związanych z utrudnianiem dochodzenia roszczeń,
 • problemów związanych z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji,
 • wykorzystywania przymusowej sytuacji kontrahentów,
 • przestępstw nadużycia zaufania,
 • przestępstw przekupstwa menedżerskiego.

W ramach świadczonych usług przeprowadzamy audyty dotyczące zagrożeń karnych gospodarczych i karnych skarbowych w przedsiębiorstwach oraz sporządzamy opinie i raporty.

DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

Jesteśmy od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 18:00.

Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty w celu umówienia się na spotkanie:

tel.: +48 22 24 301 24

faks: +48 22 24 119 04

e-mail: kontakt@news-law.com

Prawo do współpracy na dobrych warunkach

Każda sprawa jest inna, dlatego ceny naszych usług ustalamy z klientem. W przypadku długoterminowej współpracy istnieje możliwość negocjacji cen. Nasze działania objęte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

N.E.W.S. Law Center - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

ul. Kazachska 1/89
02-999 Warszawa
wejście od ul. Kieślowskiego