Prawo rodzinne

Oferujemy fachową pomoc prawną dotyczącą spraw rozwodowych i spraw bezpośrednio związanych ze skutkami wywołanymi orzeczeniem wyroku rozwodowego. Z doświadczenia zawodowego wiemy, że każda sprawa rozwodowa jest inna i w zależności od określenia odpowiedzialności orzeczonej w sentencji wyroku powoduje bardzo różne skutki prawne dla stron z chwilą uzyskania rozwodu i na przyszłość. Pomożemy Państwu w sposób dyskretny i fachowy.

Reprezentujemy naszych klientów w sprawach o rozwód, separację, ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi, ustalenie wysokości alimentów, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej i innych związanych z prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Kwestie związane z prawem rodzinnym są niejednokrotnie bardzo zawiłe, więc w sytuacjach kryzysowych często niezbędny jest adwokat lub radcy prawny.

Rozwody dzięki fachowej pomocy stają się znacznie mniej problematyczne. Rady doświadczonego specjalisty pomagają szybciej pokonać ten trudny i nieprzyjemny okres.

Każdej sprawie poświęcamy się z uwagą, zaangażowaniem i determinacją, mając pełną świadomość tego, jak delikatne i zarazem ważne są sprawy rodzinne dla naszych klientów. Wartościami, w które głęboko wierzymy w naszej codziennej pracy są: zaufanie, rzetelność i skuteczność.

Podejmując się sprawy rodzinnej, mamy na uwadze przede wszystkim dobro klienta, dlatego też przeprowadzamy wszelkie czynności formalne konieczne do osiągnięcia zamierzonego skutku za rozsądną cenę.

Zakres usług

W zakresie spraw rodzinnych prowadzimy sprawy o:

 • rozwód;
 • separację;
 • alimenty;
 • podział majątku wspólnego;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej i zarząd majątkiem wspólnym;
 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka;
 • związane z zarządem majątkiem dziecka;
 • zakazanie osobistej styczności z dzieckiem;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa;
 • uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka;
 • prowadzenie mediacji i ugód w powyższych sprawach.

Udzielamy porad prawnych, reprezentujemy klientów przed sądami i urzędami, prowadzimy mediacje.

Oferujemy pomoc prawną także osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski. Pomagamy załatwić wszelkie formalności.

Podział majątku

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Momentem, który wyznacza możliwość dokonania podziału majątku, zarówno sądowego, jak i umownego, jest chwila ustania wspólności ustawowej, która wcale nie musi zbiegać się z chwilą ustania małżeństwa. Można wyróżnić ustanie wspólności w trakcie trwania małżeństwa oraz ustanie wspólności wiążące się z ustaniem małżeństwa.

W trakcie małżeństwa wspólność majątkowa może ustać z następujących przyczyn:

 • małżonkowie postanowią zawrzeć umowę o rozdzielność majątkową (tzw. intercyzę),
 • sąd dokona ustanowienia rozdzielności majątkowej,
 • jedno z małżonków zostanie ubezwłasnowolnione,
 • w stosunku do jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość,
 • sąd orzeknie separację małżonków.

Gdy ustaje małżeństwo, zawsze następuje ustanie wspólności majątkowej. Dotyczy to następujących sytuacji:

 • rozwód – wspólność wówczas ustaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego,
 • śmierć jednego z małżonków albo obojga małżonków,
 • uprawomocnienie się wyroku unieważniającego małżeństwo.

Podział wspólności majątkowej za pośrednictwem sądu bądź umowy.

DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

Jesteśmy od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 18:00.

Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty w celu umówienia się na spotkanie:

tel.: +48 22 24 301 24

faks: +48 22 24 119 04

e-mail: kontakt@news-law.com

Prawo do współpracy na dobrych warunkach

Każda sprawa jest inna, dlatego ceny naszych usług ustalamy z klientem. W przypadku długoterminowej współpracy istnieje możliwość negocjacji cen. Nasze działania objęte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

N.E.W.S. Law Center - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

ul. Kazachska 1/89
02-999 Warszawa
wejście od ul. Kieślowskiego