Obsługa prawna

Powierzenie naszej kancelarii stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwa gwarantuje Państwu najlepsze efekty poprzez uzyskanie kompleksowości usług odpowiadających wszystkim jego potrzebom.

Charakter i forma obsługi:

  • zapewnienie natychmiastowego bezpośredniego dostępu do radcy prawnego, który czuwa nad realizacją zleceń każdego dnia świadczonej obsługi;
  • obsługa wykonywana za pośrednictwem ogólnodostępnych środków komunikowania na odległość, a na Państwa życzenie także w siedzibie lub wskazanym miejscu;
  • opieka merytoryczna radcy prawnego/adwokata lub zespołu wykwalifikowanych prawników nad całokształtem aspektów prawnych prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej;
  • zlecenia wykonywane przez naszą kancelarię zawsze wyczerpują wyłącznie meritum sprawy tak, aby mieli Państwo poczucie adekwatności kosztu wykonania zlecenia do rzeczywistego i realnego nakładu pracy poświęconego na jego realizację;
  • zapewnienie zastępstwa procesowego w sądzie;
  • przeprowadzenie niezbędnego szkolenia Państwa pracowników;
  • udostępnienie Państwu aktualnej bazy aktów prawnych, najnowszej doktryny i orzecznictwa;
  • dostarczenie Państwu comiesięcznego elektronicznego raportu ze wszystkich podjętych przez kancelarię działań;
  • dostarczenie comiesięcznego serwisu prawnego o bieżących zmianach w prawie;
  • atrakcyjne stawki godzinowe i priorytetowa realizacja zleceń w przypadku rozliczeń ryczałtowych.

DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

Jesteśmy od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 18:00.

Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty w celu umówienia się na spotkanie:

tel.: +48 22 24 301 24

faks: +48 22 24 119 04

e-mail: kontakt@news-law.com

Prawo do współpracy na dobrych warunkach

Każda sprawa jest inna, dlatego ceny naszych usług ustalamy z klientem. W przypadku długoterminowej współpracy istnieje możliwość negocjacji cen. Nasze działania objęte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

N.E.W.S. Law Center - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

ul. Kazachska 1/89
02-999 Warszawa
wejście od ul. Kieślowskiego