Prawo karne

Pierwsze czynności procesowe, w tym pierwsze przesłuchanie, przesądza zazwyczaj o wyniku całego postępowania karnego. Dlatego też z całą odpowiedzialnością zaleca się skorzystanie z pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego, chociażby w zakresie porady prawnej, gdyż taka pomoc może skutkować pomyślnym końcowym rozstrzygnięciem.

Prawnicy naszej kancelarii z sukcesami od wielu lat zapewniają pomoc prawną Klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym w zakresie spraw karnych, w tym karnych gospodarczych, skarbowych oraz wykroczeń.
Doradzamy także Klientom korporacyjnym w zakresie przygotowania się do postępowania karnego na etapie przed spotkaniem reprezentantów firmy z prokuratorem i przedstawicielami organów ścigania.

Usługi naszej kancelarii obejmują w szczególności:

 • pełną obronę oskarżonych oraz reprezentowanie pokrzywdzonych na wszystkich etapach postępowania przed prokuraturą i organami ścigania, w postępowaniu sądowym a także kasacyjnym przed Sądem Najwyższym,
 • reprezentację w postępowaniach wykonawczych dotyczących warunkowego odroczenia wykonywania kary, przerw w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, rozłożenia grzywny na raty,
 • udzielanie porad i opinii prawnych,
 • sporządzanie pism i wniosków procesowych,
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych, występowanie w charakterze oskarżycieli posiłkowych oraz powodów cywilnych,
 • prowadzenie spraw karno-skarbowych,
 • prowadzenie spraw karnych o charakterze międzynarodowym,
 • prowadzenie postępowań dyscyplinarnych,
 • prowadzenie postępowań w sprawie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Prawo wykroczeń

Pomoc prawna z obszaru wykroczeń obejmuje reprezentację osoby pokrzywdzonej lub obwinionej.

Nasza kancelaria zapewnia:

 • kompleksowe doradztwo prawne dotyczącym kwestii związanych z kodeksem wykroczeń i
 • kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • uczestnictwo w postępowaniach przed sądami grodzkimi.