Obsługa prawna

Powierzenie naszej kancelarii stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwa gwarantuje Państwu najlepsze efekty poprzez uzyskanie kompleksowości usług odpowiadających wszystkim jego potrzebom.

Charakter i forma obsługi:

  • zapewnienie natychmiastowego bezpośredniego dostępu do radcy prawnego, który czuwa nad realizacją zleceń każdego dnia świadczonej obsługi;
  • obsługa wykonywana za pośrednictwem ogólnodostępnych środków komunikowania na odległość, a na Państwa życzenie także w siedzibie lub wskazanym miejscu;
  • opieka merytoryczna radcy prawnego/adwokata lub zespołu wykwalifikowanych prawników nad całokształtem aspektów prawnych prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej;
  • zlecenia wykonywane przez naszą kancelarię zawsze wyczerpują wyłącznie meritum sprawy tak, aby mieli Państwo poczucie adekwatności kosztu wykonania zlecenia do rzeczywistego i realnego nakładu pracy poświęconego na jego realizację;
  • zapewnienie zastępstwa procesowego w sądzie;
  • przeprowadzenie niezbędnego szkolenia Państwa pracowników;
  • udostępnienie Państwu aktualnej bazy aktów prawnych, najnowszej doktryny i orzecznictwa;
  • dostarczenie Państwu comiesięcznego elektronicznego raportu ze wszystkich podjętych przez kancelarię działań;
  • dostarczenie comiesięcznego serwisu prawnego o bieżących zmianach w prawie;
  • atrakcyjne stawki godzinowe i priorytetowa realizacja zleceń w przypadku rozliczeń ryczałtowych.