Jesteśmy po Państwa stronie!
[ebs_row][ebs_column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]

Pomagamy klientom
w kraju

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną podmiotów indywidualnych, zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Świadczymy pomoc w szczególności w zakresie prawa nieruchomości, prawa podatkowego, karnego i karno-skarbowego, budowlanego i energetycznego oraz w zakresie spółek prawa handlowego i rzeczoznawstwa majątkowego wraz z wyceną. Sporządzamy opinie, pisma i wnioski procesowe, reprezentujemy przed sądem i urzędami, prowadzimy mediacje. Wszystkie działania pracowników naszej kancelarii są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. [/ebs_column] [ebs_column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]

Wspieramy firmy na rynku azjatyckim

Zajmujemy się obsługą podmiotów prowadzących lub planujących prowadzić działalność gospodarczą na terytorium krajów azjatyckich. Wspieramy firmy z Polski i krajów regionu Azji w nawiązywaniu i kształtowaniu relacji biznesowych i wspieramy rozwój przedsięwzięć biznesowych wykorzystujących synergię i potencjał obu regionów. Prawnicy naszej kancelarii reprezentują polskich i zagranicznych klientów w międzynarodowych sprawach spornych, występując w ich imieniu w negocjacjach z kontrahentami oraz przed polskimi i międzynarodowymi instytucjami. Pomagamy też w szacowaniu ryzyka biznesowego. [/ebs_column] [/ebs_row]
O nas
[ebs_row] [ebs_column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]

Z nami Państwa sprawy są w dobrych rękach

Jesteśmy doświadczonym zespołem adwokatów i radców prawnych, posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe. Gwarantujemy obsługę i doradztwo prawne na najwyższym poziomie. Od 2012 roku obsługujemy w naszej kancelarii klientów indywidualnych, klientów biznesowych i instytucje z kraju oraz rynku azjatyckiego, w szczególności Wietnamu, Chin i Japonii. Od zawsze działamy skutecznie i dyskretnie. [/ebs_column] [ebs_column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]
[/ebs_column] [/ebs_row]
Hoa Dessoulavy-Śliwińska
adwokat
Założycielka kancelarii, wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Ukończyła aplikację radcowską w Warszawie oraz aplikację adwokacką na Judicial Academy w Hanoi (Wietnam). Uzyskała dyplomy University of Cambridge (UK), Harvard Business School i University of Florida (USA). Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym i skarbowym, prawie podatkowym, prawie nieruchomości oraz prawie medycznym i farmaceutycznym.
Agnieszka Roguska-Kikoła
radca prawny
Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego współorganizowanej przez wydziały prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa pracy, prawa handlowego, w tym prawa konkurencji.
Robert Siwik
adwokat
Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, doradca prawny na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Z licznymi sukcesami zajmuje się zastępstwem prawnym w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, m.in. w największych krajowych przetargach z branży infrastrukturalnej, energetycznej, budowlanej, transportu kolejowego, ochrony zdrowia.
Państwa lojalny i skuteczny partner