Jesteśmy po Państwa stronie!

Pomagamy klientom
w kraju

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną podmiotów indywidualnych, zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Świadczymy pomoc w szczególności w zakresie prawa nieruchomości, prawa podatkowego, karnego i karno-skarbowego, budowlanego i energetycznego oraz w zakresie spółek prawa handlowego i rzeczoznawstwa majątkowego wraz z wyceną. Sporządzamy opinie, pisma i wnioski procesowe, reprezentujemy przed sądem i urzędami, prowadzimy mediacje. Wszystkie działania pracowników naszej kancelarii są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

Wspieramy firmy na rynku azjatyckim

Zajmujemy się obsługą podmiotów prowadzących lub planujących prowadzić działalność gospodarczą na terytorium krajów azjatyckich. Wspieramy firmy z Polski i krajów regionu Azji w nawiązywaniu i kształtowaniu relacji biznesowych i wspieramy rozwój przedsięwzięć biznesowych wykorzystujących synergię i potencjał obu regionów. Prawnicy naszej kancelarii reprezentują polskich i zagranicznych klientów w międzynarodowych sprawach spornych, występując w ich imieniu w negocjacjach z kontrahentami oraz przed polskimi i międzynarodowymi instytucjami. Pomagamy też w szacowaniu ryzyka biznesowego.
O nas

Z nami Państwa sprawy są w dobrych rękach

Jesteśmy doświadczonym zespołem adwokatów i radców prawnych, posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe. Gwarantujemy obsługę i doradztwo prawne na najwyższym poziomie. Od 2012 roku obsługujemy w naszej kancelarii klientów indywidualnych, klientów biznesowych i instytucje z kraju oraz rynku azjatyckiego, w szczególności Wietnamu, Chin i Japonii. Od zawsze działamy skutecznie i dyskretnie.
Hoa Dessoulavy-Śliwińska
adwokat
Założycielka kancelarii, wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Ukończyła aplikację radcowską w Warszawie oraz aplikację adwokacką na Judicial Academy w Hanoi (Wietnam). Uzyskała dyplomy University of Cambridge (UK), Harvard Business School i University of Florida (USA). Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym i skarbowym, prawie podatkowym, prawie nieruchomości oraz prawie medycznym i farmaceutycznym.
Agnieszka Roguska-Kikoła
radca prawny
Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego współorganizowanej przez wydziały prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa pracy, prawa handlowego, w tym prawa konkurencji.
Ruairi O'Neil
adwokat
Adwokat (ang. barrister) w Anglii i Walii, absolwent National University of Ireland i Radbound University Nijmegen w Holandii. Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej i prawach człowieka. Był wykładowcą na University of London, Kings College London i Kent Law School. Obecnie jest wykładowcą British Law Centre na Uniwersytecie Warszawskim, pracuje nad doktoratem z zakresu ochrony praw człowieka.
Państwa lojalny i skuteczny partner